De Algemene Hindoebasisschool in Den Haag ligt onder vuur: financieel wantoestanden, bestuurlijk wanbeleid en het onderwijs is onder de maat. Minister Slob is de school liever kwijt dan rijk, maar de school belooft beterschap. De nieuwe interim-bestuurder wil schoonmaken en heeft een ouderbijeenkomst ingelast om de bezorgde ouders te informeren over de situatie. Wij waren aanwezig en peilde de stemming. Heeft de school nog wel een toekomst? #UPNL